שלמות, לא מושלמות - אוקטובר 2018

© 2016 by Limor Yaari | Email: limorgy@gmail.com | Tel: 054-3114574